Borne Sulinowo - opis miejsca


 

Nasze imprezy indegracyjne dla firm organizujemy w Bornem Sulinowie.

Jak, w kilku podpunktach można opisać to miejsce...? Przedstawiamy na to sposób:

  • do niedawna - tajna baza wojsk radzieckich
  • nadzwyczajne walory przyrodnicze okolicznych terenów
  • nieskazitelnie czyste jeziora i rzeki
  • zagadki i tajemnice jeszcze z okresu II wojny światowej – które do dziś nie zostały odkryte
  • mnóstwo szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych
  • szereg bunkrów i umocnień ciągnących się wokół miasta
  • oferujemy w tym uroczym miejscu zarówno niepowtarzalne atrakcje militarne jak i obcowanie z niebywale piękną przyrodą

BORNE SULINOWO

MITY I FAKTY – WCZORAJ I DZIS

Borne Sulinowo zawsze było owiane tajemnicą, poczynając od czasów, kiedy istniało tylko jako „biała plama” na mapie. Dzisiaj nadal kryje w sobie wiele, nie do końca wyjaśnionych zagadek, które znajdują swój oddźwięk w opowiadaniach okolicznych mieszkańców. Niewątpliwie najbardziej intrygujące z nich dotyczą podziemi. Są ludzie, którzy potwierdzają ich istnienie oraz zapewniają, że w nich przebywali.

Następnymi obiektami, godnymi opisania jak i obejrzenia, są ciągnące się wiele kilometrów w okolicach Bornego Sulinowa pasy umocnień Wału Pomorskiego. Na "Śmiadowskiej Górze" do dnia dzisiejszego przetrwały podziemne korytarze, łączące cztery bunkry. Natomiast w innym miejscu, w jednej z żelbetowych budowli ma swój początek przejście o dł. 250 m, które kończy się zwałem, jest ono ukierunkowane na miasto Borne Sulinowo.

Wydawałoby się, że Borne Sulinowo leżące na rubieżach tak potężnej fortyfikacji obronnej jest nie do zdobycia. Stało się jednak inaczej. Ciekawostką, która wszystkich do tej pory intryguje jest fakt, iż podczas działań wojennych w 1945 roku żołnierze niemieccy po prostu zniknęli. Być może wycofali się podziemiami – w końcu nie wiadomo jak daleko się one rozciągały. Wywiad radziecki błyskawicznie zorientował się co do walorów strategicznych tego miejsca. Wszystkie zdobyte urządzenia podziemne i budynki przejął adaptując je na potrzeby własnej armii.

Przed opuszczeniem w 1992r. Bornego Sulinowa i okolic, armia radziecka starannie zamaskowała większość budowli podziemnych. Stosowano do tego celu kilka metod, m.in. zabetonowywanie, zamulanie, budowanie dwóch ścian wypełnionych ziemią lub też po prostu burzenie i wysadzanie. Wszystkie te działania miały na celu utajenie w jak największym stopniu wszystkich sekretów, wiążących się z tym obszarem.

 

ZALEWY NADRZYCKIE I KŁOMIŃSKIE WRZOSOWISKA

Obszar zalewów Nadarzyckich, obejmujący ok. Ok. 1500 ha, tworzy malownicze i urokliwe krajobrazy.

Szereg zbiorników wodnych o urozmaiconej linii brzegowej , niewielkie tereny podmokłe, nadrzecze olsy, zatopione zarośla, różnorodne postacie bagienek i torfowisk, kryją szczególnie cenne walory przyrodnicze regionu i kraju.

Wrzosowiska Kłomińskie zwane w ubiegłym stuleciu „diabelskimi wrzosowiskami”, do niedawna – prawie nieprzerwanie – obejmowały obszar ponad 2 tys. ha. W Polsce są to jedne z największych wrzosowisk, stanowiących niemałą osobowość przyrodniczą. Pomimo że są one obiektami powstałymi w następstwie różnorodnego, wielokrotnego użytkowania przez człowieka - w krajach Europy Zachodniej są chronione, stanowiąc element dumy i historii narodowej, mając stałe miejsce w poezji, literaturze i malarstwie.